GOŁĘBIE
- nasza pasja

Aktualności

    02.03.2017- Oddział Środa Śląska - Leśnica

 ------------à Uwaga Hodowcy w zakładce Numery Hodowców – Spisy do Sprawdzenia znajdują się nowe numery po aktualizacji- obowiązujące od sezonu 2017.

 ------------à W zakładce Środa Śl. - Leśnica proszę o pobranie druków spisów obowiązujących w Okręgu Wrocław oraz zapoznanie się z barwami gołębi dopuszczalnymi w programie naliczeniowym. 


 
WYNIKI LOTÓW 2017W sezonie lotowym 2017 na stonie Gołębie - Nasza pasja 

publikowane będą wyniki lotowe oddziałów:

* Gniechowice
* Oława
* Środa Śląska - LeśnicaUwaga hodowcy Oddziałów 
Gniechowice i Środa Śląska - Leśnica!


W sezonie 2017 wszelkie reklamacje do list konkursowych należy zgłaszać do osób wyznaczonych przez poszczególne oddziały
LUB
 można wysyłać także za pośrednictwem zakładki
 
Reklamacje przysyłane jako anonimowe (bez podania oddziału, imienia i nazwiska hodowcy) nie będą rozpatrywane.
 
 

© 2010-2014 by Paula. Wszelkie prawa zastrzeżone, all rights reserved.