GOŁĘBIE
- nasza pasja

Aktualności

 10.03.2018- Oddział Środa Śląska –Leśnica

W  zakładce Spisy 2018  znajdują się wprowadzone spisy, które Hodowcy  przesłali drogą elektroniczną do Rachmistrza Oddziału.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana!

Przypominamy, iż wysłanie spisu przyspieszy wprowadzenie go do programu naliczeniowego.

Poniżej przypominamy na jaki adres e-mail należy wysłać spis:

joanna.k.kaminska@gmail.com

Uwaga hodowcy Oddziałów 
Gniechowice i Środa Śląska - Leśnica!


W sezonie 2018 wszelkie reklamacje do list konkursowych należy zgłaszać do osób wyznaczonych przez poszczególne oddziały
LUB
 można wysyłać także za pośrednictwem zakładki
 
Reklamacje przysyłane jako anonimowe (bez podania oddziału, imienia i nazwiska hodowcy) nie będą rozpatrywane.
 
 

© 2010-2014 by Paula. Wszelkie prawa zastrzeżone, all rights reserved.