GOŁĘBIE
- nasza pasja

Aktualności
23.07.2017 - Oława
W zakłdce Oława 2017 dodano wstępne

wyniki z lotu konkursowego nr 14 - Ludwigsfelde 6.
23.07.2017 - Oddział Środa Śląska - Leśnica
W zakłdce 
Środa Śl. - Leśnica 2017 dodano wstępną 
listę z lotu konkursowego nr 13 -Halle 5.23.07.2017 - Oddział Gniechowice
W zakłdce Gniechowice 2017 dodano wstępne

wyniki z lotu konkursowego nr 13
- Halle 6.

WYNIKI LOTÓW 2017


W sezonie lotowym 2017 na stonie Gołębie - Nasza pasja 

publikowane będą wyniki lotowe oddziałów:

* Gniechowice
* Oława
* Środa Śląska - LeśnicaUwaga hodowcy Oddziałów 
Gniechowice i Środa Śląska - Leśnica!


W sezonie 2017 wszelkie reklamacje do list konkursowych należy zgłaszać do osób wyznaczonych przez poszczególne oddziały
LUB
 można wysyłać także za pośrednictwem zakładki
 
Reklamacje przysyłane jako anonimowe (bez podania oddziału, imienia i nazwiska hodowcy) nie będą rozpatrywane.
 
 

© 2010-2014 by Paula. Wszelkie prawa zastrzeżone, all rights reserved.