GOŁĘBIE
- nasza pasja

Aktualności
24.07.2016 - ODDZIAŁ 0476 GNIECHOWICE
W zakładce 
Gniechowice 2016 dodano wstępną listę konkursową 
z lotu 
KRÓLÓW 1


22.08.2016 - ODDZIAŁ 0393 ŚRODA ŚLĄSKA- LEŚNICA

W zakładce Środa Śląska- Leśnica 2016
dodano wstępną listę konkursową z lotu  KRÓLÓW 1

21.08.2016 - ODDZIAŁ 0354 WROCŁAW

W zakładce Wrocław 2016 dodano wstępne wyniki 
z lotu
ŻAGAŃ25.07.2016 - ODDZIAŁ 0350 OŁAWA

W zakładce Oława 2016 dodano wstępne wyniki 
z lotu
Peine 4

 

 

 

 

 

WYNIKI LOTÓW 2016


W sezonie lotowym 2016 na stonie Gołębie - Nasza pasja 

publikowane będą wyniki lotowe oddziałów:

* Gniechowice
* Oława
* Środa Śląska - Leśnica
* WrocławUwaga hodowcy Oddziałów 
Gniechowice, Środa Śląska - Leśnica, Wrocław!


W sezonie 2016 wszelkie reklamacje do list konkursowych należy zgłaszać do osób wyznaczonych przez poszczególne oddziały
LUB
 można wysyłać także za pośrednictwem zakładki
 
Reklamacje przysyłane jako anonimowe (bez podania oddziału, imienia i nazwiska hodowcy) nie będą rozpatrywane.
 
 

© 2010-2014 by Paula. Wszelkie prawa zastrzeżone, all rights reserved.