GOŁĘBIE
- nasza pasja

Puchar Rachmistrza

„Puchar Przechodni Rachmistrza”

Regulamin rywalizacji o „Puchar Przechodni Rachmistrza”
dla Najlepszej Drużyny Lotników sezonu lotowego

1. W rywalizacji udział biorą wszyscy hodowcy danego oddziału uczestniczący w lotach gołębi dorosłych i młodych w danym sezonie lotowym.

2.    Podstawą klasyfikacji jest suma konkursów uzyskanych przez osiem najlepszych lotników hodowcy.

3.    W skład drużyny lotników wchodzą:

- dwa lotniki dorosłe – samce
- dwa lotniki dorosłe – samice
- dwa lotniki roczne (bez względu na płeć)
- dwa lotniki młode (bez względu na płeć)

4. Laureatem nagrody w danym sezonie lotowym jest hodowca, którego drużyna lotników uzyska największą liczbę konkursów (z lotów zaliczanych do mistrzostwa oddziału)

5. W przypadku równej liczby konkursów decyduje suma coefficientów uzyskanych przez gołębie.

6. Hodowca, który zdobędzie nagrodę w danym sezonie lotowym otrzymuje Puchar Przechodni, pamiątkową statuetkę oraz dyplom fundowany przez rachmistrza Oddziału.

7.    Puchar Przechodni w kolejnym sezonie lotowym przekazywany jest kolejnemu laureatowi nagrody.

8. Na własność Puchar Przechodni otrzyma hodowca, który trzykrotnie zdobędzie nagrodę dla najlepszej drużyny lotników.

9. Rywalizacja rozgrywana jest przez cały okres kadencji Rachmistrza Oddziału .

Laureaci nagrody:

Oddział 0393 - Środa Ślaska - Leśnica
2013 - Tadeusz Wojt
2014 - Zbigniew Śliwa
2015 - Zbigniew Śliwa
2016 - Łukasz Bobrycki
2017 - Roman Cichy


Oddział 0476 - Gniechowice
2014 - P. i P. Świstak
2015 - Jacek Biskup
2016 - Marek Chludziński
2017 - Krzysztof i Artur Markowicz© 2010-2014 by Paula. Wszelkie prawa zastrzeżone, all rights reserved.